Privatlivs- og cookiepolitik

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan den norske IT-virksomhed Nettbureau AS, som ejer og driver Alarm.dk, behandler dine persondata.

Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, søgeadfærd og købshistorik.

Nettbureau AS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som modtages gennem Alarm.dk.

Såfremt der er spørgsmål vedrørende vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores dataansvarlige. Du kan kontakte vores dataansvarlige her:

  • Nettbureau AS
  • Jens Bjelkes Gate 12, 0562 Oslo
  • Org.nr.: 997 104 854
  • Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

På trods af at Nettbureau AS ikke er etableret i EU, finder databeskyttelsesreglerne også anvendelse i Norge, hvorfor behandlingen ikke foregår uden for EØS. Endvidere vil du som besøgende kunne kontakte Nettbureau AS på dansk.

I dette afsnit beskrives kategorierne af persondata, som virksomheden behandler, hvor disse data stammer fra og formålet med behandling af personoplysningerne.

Hvilke persondata behandler Alarm.dk

De data, du opgiver, er det forhandlerne som minimum skal bruge for at kunne give dig konkrete tilbud baseret på dine behov. De bliver ikke anvendt til andet end at give dig sådanne tilbud og det nødvendige administrative arbejde knyttet til dette. Formålet med behandling af personoplysningerne er derved at kunne levere den ønskede ydelse, hvilket indebærer, at brugeren modtager et eller flere tilbud fra uafhængige tredjeparter.

Du giver samtykke til, at de relevante forhandlere af alarmer må kontakte dig via e-mail, telefon, SMS eller sociale medier med tilbud og gode råd vedrørende alarmer og alarmsystemer.

Behandlingsgrundlaget

Retsgrundlaget for Nettbureau AS behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningen art 6, stk.1.

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne sikre op til tre tilbud. Der foreligger dermed legitime interesser, idet behandlingen af personoplysningerne er nødvendige for at kunne fremme tilbuddet til den besøgende, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk.1, litra f.

Kategorier af personoplysninger

Nettbureau AS behandler navn og kontaktoplysninger såsom adresse, e-mailadresse, telefonnummer.

Videregivelse af personoplysninger

For at kunne yde den ønskede service videregiver eller overlader Nettbureau AS dine personoplysninger til uafhængige tredjeparter inden for EU, som skal give dig tilbud. Du vil blive oplyst om, hvilke aktører dine oplysninger videregives til.

De tilbud, du modtager via Alarm.dk, vil begrænse sig til alarmer og alarmsystemer alene. Du vil oftest modtage tilbud via e-mail, SMS eller telefon inden for 30 dage. Du kan selvfølgelig altid framelde dig tilbudstjenesten igen. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Foruden ovenstående videregiver Nettbureau AS ikke dine personoplysninger til tredjeparter.

Det fremhæves, at forhandlerne er uafhængige tredjeparter, og at disse udtrykkeligt har samtykket i ikke at ville benytte personoplysningerne til andet end ovennævnte formål. Det kræver dermed udtrykkelig og særskilt hjemmel for afsendelse af eksempelvis nyhedsbrev eller lignende af de uafhængige tredjeparter. Indhentelse af anden samtykke er uvedkommende for Nettbureau.

Du kan selvfølgelig altid framelde dig igen. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Opbevaring af dine personoplysninger

Nettbureau AS opbevarer dine personoplysninger, så længe det er relevant – dog maksimum 5 år.

Personoplysningerne opbevares, så længe de har relevans i forhold til indhentelse af tilbud, herunder dokumentation overfor uafhængige tredjeparter angående leads. Indenfor en periode på op til 6 måneder herefter vil personoplysningerne typisk blive slettet.

Cookies

Samtykke til indsamling af cookies

Alarm.dk er indstillet således, at cookies først placeres på din computers harddisk, efter du har valgt, hvilke cookies Nettbureau AS må benytte. Der foreligger dermed et frivilligt og udtrykkeligt samtykke af de cookies, du har accepteret. Det fremhæves dog, at Alarm.dk muligvis ikke fungerer optimalt, hvis du ikke tager stilling til cookie-politikken. Det betyder samtidig, at der kan være services eller funktioner, som ikke kan benyttes, fordi det teknisk kræver cookies til at huske de valg, du har foretaget.

Trække samtykke tilbage

Det er til enhver tid muligt at trække samtykket tilbage fra cookie-deklarationen på Alarm.dk. Det kan du gøre ved at kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ved tilbagekaldelse af samtykke vil de pågældende cookies automatisk blive blokeret i din browser. Det fremhæves, at tilbagetrækning af samtykke ikke påvirker lovligheden af den placering af cookies på dit it-udstyr, som er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

Hvordan beskyttes dine data?

Nettbureau AS er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Nettbureau AS træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis Nettbureau AS opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når Nettbureau AS ikke længere har pligt til at opbevare dem, og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk efter fem år.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Ret til indsigt, rettelse og sletning

Det følger af persondataloven, at du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Nettbureau AS behandler om dig.

Endvidere har du ret til at få korrigeret urigtige oplysninger om dig selv.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for din almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

I særlige tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. I sådanne tilfælde må Nettbureau AS fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Hvis du har spørgsmål til Nettbureau AS’ behandling af dine data eller hjemmesidens brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til os på telefon, e-mail eller brev. Kontaktoplysningerne fremgår øverst på siden.

Ønsker du efter henvendelse til Nettbureau at klage over Nettbureaus behandling af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kundeservice
Nettbureau AS